آموزش عوض کردن آی پی شخصی

راههای بسیاری برای عوض کردن آی پی وجود داره و همچنین چند تا برنامه همهستن کهاین کارو انجام میدن. ولی این روشی که در ادامه میبینید Manual هستش و احتیاج بههیچ برنامه ای نداره


دستورالعمل: به قسمت RUN رفته و CMD را تایپ کرده و OK را بزنید.

در این حالت این دستور ipconfig/all را وارد کنید.

اطلاعات داده شده به صورت زیر است:

Host Name . . . . . . . . . . . . : My Computer

Name Here Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node

Type . . . . . . . . . . . . : Unknown

IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS

Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter

Local Area Connection: Connection-specific

DNS Suffix . : xxxx.xx.x

Description . . . . . . . . . . . : NETGEAR FA310TX Fast Ethernet Adapter (NGRPCI) Physical Address. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX

Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

IP Address. . . . . . . . . . . . : 24.xxx.xxx.xx

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 24.xxx.xxx.x

DHCP Server . . . . . . . . . . . : 24.xx.xxx.xx

DNS Servers . . . . . . . . . . . : 24.xx.xxx.xxx

24.xx.xxx.xx

24.xx.xxx.xxx

Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, January 20, 20034:44:08 PM

Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, January 21, 20033:43:16 AM

خوب حالا اطلاعات به دست آمده را نگه دارید که بعدا بهشون نیاز داریم. در ادامهیک آی پی در نظر بگیرید تا آی پی فعلی خودتون رو به اون تغییر بدید.حالا بایداطمینان حاصل کنید که آی پی انتخابی شما در شبکه وجود ندارد و شما می توانید از آناستفاده کنید.

برای این کار دستور زیر را به کار ببرید: Ping xx.xx.xx.xx xx در اینجا آی پیمورد نظر شماست.خوب حالا مراحل زیر رو طی کنید:

1 به Control Panel بروید.

2 به قسمت Network Connection بروید.

3 بر روی Connection که هم اکنون از ان استفاده می کنید 2 بار بزنید و Properties را انتخاب کنید.

4 در ادامه به Net Working رفته و Properties را بزنید.

5 در بالا گزینه ی Use the following ip address را انتخاب کنید.

6 آی پی مورد نظر خودتون رو در قسمت IP Address نوشته و در قسمت پایین اطلاعاتبه دست آمده مطابق ipconfig/all را تکمیل کنید و حالا دیگه IP شما به راحتی و بدوناستفاده از هیچ برنامه ای تغییر میکنه

 مطالب مرتبط با این پست: