اس ام اس روز مادر

اس ام اس روز مادر


تپش های دلم مادر هوای بودنت دارد

دل من تنگ دیدارست تپش بس بی رمق دارد

تو زخم دوریت کم بود؟ نمک بر زخم مرهم بود؟

بدان این فاصله ماست نمک بر زخم من دارد

نپـرس چـرا چشمآی مـن از اشـک تاره/مـن انتخـابم با بـقیه فـرق

داره


نگـرد پی چیزآی عـادی تو وجـودم/من دخـتر یـاغی و مغـرور تو بودم


گـوشه ی پیـرهن تو قآیم می شـدم زود/دامـن تو پـاک ترین

بآلـش من بـود


هـنوز پا بـه پام میـای بـا بی قـراری/بــه روت نمیـاری که زآنـو درد داری

 

---------------------------

اس ام اس روز مادر

مادر فردی نیست که به او تکیه کنیم ، بلکه کسی است که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می سازد .

 

---------------------------

 

مادرها اگه منطق داشتن مادر نمیشدند ، نمیشود با منطق انقدر عاشق بود!

 

---------------------------

 

سلامتي مادري که:
هم مادر بود، هم پدر !!!!!
هم مريض بود، هم سالم !!!!!
هم گرسنه بود، هم سير !!!!!
هم خسته بود، هم سرحال !!!!!
هم پير بود، هم جوان !!!!!
هم دل شکسته بود، هم دل زنده !!!!!
قسمت اول هر جمله واقعيت بود، ...
ولي قسمت دوم هر جمله اون چيزي بود که اون ميخواست ما فکر کنيم اونجوريه !!!!!
مامانايي که دلخوشيشون تو دلخوشي ما خلاصه ميشه....
سلامتي همه ماماناي دنيا♡♡

 

---------------------------

 

هر کسی عطر خاصی دارد...
گاهی برخی عجیب بوی خدا می دهند...
همانند "مادر"

---------------------------

اس ام اس روز مادر

مطالب مرتبط