این متن خیلی جالبیه
این متن خیلی جالبیه
فاجعه یعنی


آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام


که از تلاقی نگاهم با دیگری


احساس


خیانت می کنم!


عشق یعنی همین!!!
 
 
عشق یعنی همین!!!


مطالب مرتبط با این پست: