تویی که همان دنیای منی

 

از خدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ،

 رویایم را میخواستم که به آن رسیدم ،

دنیا را میخواستم که آن را به دست آوردم ،

 رویایی که همان دنیای من است ، و تویی که همان دنیای منی

 مطالب مرتبط با این پست: