تک عکس های رمانتیک و زیبا

قلبم درد میکنه, تشخیص دکترا جراحیه...

چطور میتونم خونه ی تو رو بدم زیر تیغ جراحی؟!

اینجا تنها جاییه که تو هنوز توشی بعد گذشت این همه سال...

 

 

"بریم سر اصل مطلب"تک عکس های رمانتیک و زیبا

 

تک عکس های رمانتیک و زیبا

 

 

 

 

تک عکس های رمانتیک و زیبا

 

 

 
مطالب مرتبط با این پست: