زن : دوستت دارم
شوهر : منم دوستت دارم
زن : ثابتش کن ، داد بزن تا همه دنیا بفهمن
شوهر : کنار گوشش زمزمه میکند  دوستت دارم !
زن : چرا آروم برام زمزمه میکنی ؟
شوهر : چون تو همه دنیای منی . . .
من که نباشم دنیا یک “ من ” کم دارد
تو که نباشی من یک “ دنیا ” کم دارم . . .


امشب اولین شعرم را از دفتری تازه با تو شروع میکنم !
همین یک جمله کافیست ، می خواهم عاشقت باشم . . .بقیه جملات در ادامه مطلب

از پزشکی قانونی تماس میگیرم ، ما اینجا یک جسد داریم که تو قلبش اسم شما حک شده ، نسبتتون با ایشون چیه !؟

 

 

 

 

 

 

هرچه دلم را خالی میکنم باز پر میشود از تو ، چه برکتی دارد دوست داشتنت . . .

 

 

 

 

 

 

دوست داشتن یعنی بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند ، لب نمیزنی . . .
ولی دوست داری تره ای رو بخوری که “ اون ” هیچوقت واست خرد نمیکنه !

 

 

 

 

 

 

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که :
مدام نامت را صدا بزنم ،  با یک علامت سؤال ” ؟ ”
و ” تو ” با حوصله جواب بدهی :  جان دلم !؟

 

 

 

 

 

 

بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است وقتی که به تو نگاه میکنم . . .

 

 

 

 

 

 

مرا دوست بدار به سان گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر . . .
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
و باز هم مرا نگاه کن . . .
“ جمال ثریا ”

 

 

 

 

 

 

عشق یعنی توی گوشیت یه سری اس ام اس هست که عمرا دلت بیاد پاکشون کنی . . .

 

 

 

 

 

 

خیلی مواظب باش !
اگه با شنیدن صداش دلت لرزید . . .
اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی . . .
دیگه تمومه ! اون شده همه ی دنیات !

 

 

 

 

 

 

تو چنان زیبا شده ای میان شعرهایم ، که گمان نکنم خودت هم بدانی ، این که داری می خوانیش ، خودِ تویی . . .

 

 

 

 

 

 

امشب اولین شعرم را از دفتری تازه با تو شروع میکنم !
همین یک جمله کافیست ، می خواهم عاشقت باشم . . .

 

 

 

 

 

 

من که نباشم دنیا یک “ من ” کم دارد
تو که نباشی من یک “ دنیا ” کم دارم . . .

 

 

 

 

 

 

روزی که با تو شروع نشود ، اصلا نمی ارزد به شب برسانی اش . . .

 

 

 

 

 

 

زن : دوستت دارم
شوهر : منم دوستت دارم
زن : ثابتش کن ، داد بزن تا همه دنیا بفهمن
شوهر : کنار گوشش زمزمه میکند  دوستت دارم !
زن : چرا آروم برام زمزمه میکنی ؟
شوهر : چون تو همه دنیای منی . . .


دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه ، گناه میکنم تو را حتی به اشتباه . . .

 

 

 

 

 

 

در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست میدارم . . .

 

 

 

 

 

 

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد ، می لرزد . . .

 

 

 

 

 

 

مهم نیست دور باشی یا که نزدیک !
از روبه رو بیایی یا که روی بگردانی از من !
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است  . . .

 

 

 

 

 

 

خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قدِ تو دوست دارم . . .

 

 

 

 

 

 

آنقدر ها هم روی وقار من حساب نکن !
قطب زمین هم که باشم ، تو را که میبینم ، یخ هایم آب میشود . . .

 

 

 

 

 

 

مردم برای نفس کشیدن به یک چیز نیاز دارن اکسیژن
.
.
.
اما من به دو چیزنیاز دارم ! اول تو بعد اکسیژن . . .مطالب مرتبط با این پست: