جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد کار کردن و شغل

1- چه کاره هستید؟ شغل شما چیست؟
What do you do?/what are you?/what’s your job?
2- پزشک عمومی/ پیرا پزشک هستم.
I am a general practitioner /paramedic.
3- مهندس/ هنرمند هستم.
I am an engineer /artist.
4- هنوز دانشجو هستم.
I am still a university student.
5- پدر شما چه کاره است؟
What does your father do?
6- پدرم شغل آزاد دارد./ بازنشسته است.
My father is self-employed/retired.
7- کارمند دولت/ خلبان سرهنگ بازنشسته است.
He is a government employee/ pilot/retired colonel.
8- پدرم خیاط / سنگ کار / مهماندار هواپیما/ آهنگر/ زرگر است.
My father is a tailor/ stonemason/steward/ blacksmith/goldsmith.

9- یکبار بهم گفتی پدرت قفل ساز است.
Once you told me your father was a locksmith.
10- پدرم دامپزشک / حسابدار/ افسر است.
My father is a veterinarian/ an accountant/ an officer.
11- دلال معاملات ملکی/ فروشنده است.
He is a real estate agent/ a salesman.
12- پدرم نگهبان/ کنترل چی / تشک دوز / تحویل دار بانک/ تلفن چی است.
My father is a watchman/ an usher/ an upholsterer/ a teller / a telephonist.
13- کارمند بانک است
He is a bank clerk.
14- او متخصص زنان/ متخصص پوست/ متخصص قلب/ متخصص داخلی است.
She is a gynecologist/dermatologist/cardiologist/ internist.
15- متخصص بیهوشی/ پرستار/ استاد دانشگاه است.
He is an anesthetist/ a nurse/ a university teacher
مطالب مرتبط: