دانلود آهنگ جمشید به نام بارون

آهنگــ بسیــار غمگیــن و احســاســی بــارون

بــا صــدای جمشــید

دانلــود آهنگ قــدیــمی بــارون

متن آهنگ باران با صدای جمشید

 

متن آهنگ:

یــادم میــاد کــه چشمــاتـ چــه آتشــی بـه پــا کــرد

اون روز کــه زیـر بــارون نگــاهمــو صــدا کــرد

امــا یــه روز غمگیــن دلــت رو کنــدی بــردی رفتــی یــجای دیگیــه بـه دیگــری سپــردی

داره بــارون میبــاره دلــم چــه بــی قــرار هواتــ میخـواد دوبــاره اشکمــو در بیــاره

صــدای پــای بــارون کـه میپیچــه تــو نــاودون مــنو رهــا میکنــه بــه اون گــذشتــه هــامــون

بــارون میــباره امشــب

بــارون میبــاره امشـــب

یــاد گــذشــته هــامــــون بــرام میبــاره امشــب

 

 

 پخش آنلاين:مطالب مرتبط با این پست: