درمان تومور و کیست سینه

درمان تومور و کیست سینه ی خانم ها

کیست سینه چیست و درمان آن کدام است؟

 

 

تومور سینه (کیست پستان) :

 

هر نوع توموری داشتید چه سرطانی چه غیر سرطانی چه کیست ، خودتان را بدست این جلادان خون آشام قصاب ندهید که یک پستان شما را مثل گوسفند جدا کنند و جایش پروتز بگذارند

 

درمانش این است :

  • خمیر نیم نمک طبیعی را هر 12 ساعت روی کل پستان ببندید بعد از 12 تا 21 روز سونوگرافی بگیرید تومور ذوب شده وکم شده است . 

 

  • آرد گندم و آب و نمک و خاکه قند رو باهم خمیر کنید!

 تعجب نکنید امتحان کنید. 

 

  • خوراک دوسین ( سیاهدانه عسل ) + عرق رازیانه

 

  • خوردن گرمی جات . مطالب مرتبط: