شهر ها و کشورها

1- اهل کجای (کدام شهر) ایران هستی؟
Where are you from in Iran/ do you come from in Iran?
2- اهل پایتخت، تهران هستم.
I come from the capital city, Tehran.
3- در کدام قسمت کشور قرار دارد؟
Which part of the country is it in?
4- (تهران) در مرکز ایران تقریبادر نزدیکی دریای خزر واقع شده است.
It’s situated in the center of Iran quite close to the Caspian Sea.
5- جمعیت تهران چقدر است؟
What’s the population of Tehran?
6- شش میلیون نفر تخمین زده می شود.
It’s  estimated to be 6 million.
7- آب و هوای تهران چطور است؟
What’s the weather like in Tehran?
8- گرم و نسبتا خشک است.
It’s warm and rather dry.
9- زادگاهت چه نوع شهری است؟
What kind of city is your hometown?
10- شهر کشاورزی/ صنعتی/ بازرگانی است.

10- شهر کشاورزی/ صنعتی/ بازرگانی است.
It’s a/an agricultural/ industrial/commercial city.
11- این یک مرکز توریستی است. جاذبه های توریستی فراوانی دارد.
It’s a tourist center. It has quite a few tourist attractions.
12- چندین بنای تاریخی دارد.
It has several buildings of historical interest.
13- بندر است.
It’s a port/ seaport.
14- مرکز واردات و صادرات است.
It’s a center of import and export.
15- آیا در تهران جاهای تماشایی وجود دارد؟
Are there any places of interest in Tehran?
16- بله چندین مسجد، مقبره و کاخ هست.
Yes, there are several mosques, shrines and palaces.
17- آیا بنای یادبودی هست؟
Are there any monuments?
18- بله هست. می خواهید فردا به تماشای محل های جالب برویم؟
Yes there are. Shall we go sightseeing tomorrow?
19- زادگاهم به سرعت در حال گسترش است.
My hometown is expanding rapidly.
20- شهر من پر جمعیت و پر سر و صدا است.مطالب مرتبط با این پست: