شیطان تاسمانی (TASMANIAN DEVIL)

شیطان تاسمانی (TASMANIAN DEVIL) در جنگلهای تاسمانیا زندگی می‌کند.

 

این حیوان پناهگاهی در تنهٔ تو خالی درختان یا حفره‌ها و غارها برای خود پیدا کرده و از پوست و برگ درختان یا علف‌ها محل خواب درست می‌کند. شیطان تاسمانیا در بزرگسالی علاقه به خوردن گوشت با دندانهای بسیار تیزش دارد و اغلب مردار و لاشهٔ حیوانات را می‌خورد، در صورتی که گوشت پیدا نکند از گیاهان، تخم ماهی و سوسک هم تغذیه می‌کند. شیطان تاسمانیا پستاندار است و به بچه‌های خود شیر می‌دهد و مانند کانگرو کیسه دار است. در هر بارداری چهار بچه در کیسهٔ مادر به مدت ۱۵ هفته زندگی می‌کنند. رنگ این حیوان سیاه با خالهای سفید است و تا ۹۰ سانتیمتر رشد می‌کند. صدای این حیوان برای هشدار دادن به حیوانات دیگر بخاطر حفظ غذا یا محل زندگی به صورت جیغ‌های بلند و ترسناک است. شیطان تاسمانی ۴۲ دندان استخوانی سفت و برنده دارد.فشاری که فک این حیوان میتواند وارد کند بیش از یک تن میباشد. این کیسه دار با ظاهر شریرش . از خانواده داسیورید ها است و به خاطر قیافه شرر بارش . لقب شیطان تاسمانی به او داده اند . در جاهائی مشابه زیستگاه گورکن ها زندگی می کند . چشمانش حالت خاصی دارد . به گونه ای که اگر در نور خورشید به چشمانش نگاه کنید . چنین به نظر می رسد که کور می باشد . یکی از بزرگترین دشمن گوسفند داران است .