عکس های عاشقانه به همراه متن

عکس های عاشقانه به همراه متن

 

من که نباشم دنیا یک “من”کم دارد

توووکه نباشی “من”یک دنیا کم دارم

 

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

ساده هستم
ساده می بینم
ساده می پندارم زندگی را
نمیدانستم جرم می دانند سادگی را
سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم
ساده می مانم
ساده میمیرم
اما…
تـرک نمی گویم پاکی این سادگی را

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

اسمم به نام تو،
عشقم به ياد تو،
جسمم براي تو،
جــانم فداي تو،
روحم كنار تو
اما زندگيم مال خودم چون زندگيم تويي

عکس عاشقانه

تمام سرمایه ی من
یک قلب و یک قلم است!
قلبم عاشق می شود ؛
قلــم شعرش می کند
و اینگونه دردهایم به فروش می رسد

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

اســمت را که می برم
در گلدان صدایم
نیلوفری وا می شود
تا در عطر سادۀ عشق
رؤیائی در من تعبیر شود

عاشقانه

وقتی نخواستت
آروم بکش کنار
غم انگیز است اگر تو را نخواهد..!
مســخره است اگر نفهمی
احمقانه است اگر اصرار کنی

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

 ﺁﺩﻡ ﮐﻪ “ﻏــﻤﮕﯿﻦ” ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ
ﺧــــــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺟــــﺪﺍ ﻣﯽ ﮐــــﻨﺪ ﺍﺯ ﺟــــﻤﻊ
ﮐﻪ ﻣــــﺒﺎﺩﺍ ﺁﺳﯿــــــﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺷـــــﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾـــﮕﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﺪ
ﻣﻮﺭﺩ” ﻓﺮﺍﻣــــﻮﺷﯽ” ﻗﺮﺍﺭ ﻣـــﯽ ﮔـــﯿﺮﺩ
ﺗﻨﻬﺎﺗــــﺮ ﻭ ﺗــــﻨﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷـــﻮﺩ
ﺁﻧﭽــــﻨﺎﻥ ﺩﺭ” ﺗﻨــــــﻬﺎﯾﯽ” ﺧﻮﺩ ﻏــــﺮﻕ ﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــــﺮ ﺑﺎ ﻫﯿــــﭻ ﺗﻠﻨــــﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﻧﻤــــﯽ ﺧــــﯿﺰﺩ
ﻭ ﺍﯾـــﻦ ﺁﻏــــﺎﺯ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ” ﭘﺎﯾــــﺎﻥ” ﺍﺳــﺖ

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

آدم ها لالت می کنند
بعـــد هی می پرسند
چرا حــرف نمی زنی؟
این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاســـت

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

ســـخت است
دنیایت
یک نفر باشد
و تو همان یک نفر را
نداشته باشی

عکس عاشقانه

دلتنگی میکنم…
ولی حق ندارم بهانہ بگیرم…
به یادت می افتم…
ولی حق ندارم اشک بریزم…
تو را میخواهم
ولی حق ندارم سراغت را بگیرم…
خواب تورا میبینم…
ولی حق ندارم تعبیر آمدنت را کنم…
بی قرار میشوم…
ولی حق گلایه ندارم…
دلم می گیرد…
ولی حتی حق صداکردنت را ندارم…
♥♥قول داده ام♥♥

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

لــب های من و تو
چهار مصرع سرگردانند…
که ناشکیبانه
در این عصر انجماد
خانۀ گرمشان را می جویند
چشمانت را ببند
بیا دوبیتی شویم

عکس عاشقانه,متن عاشقانه,عکس های عاشقانه 2016

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی
یکی که بهش اعتماد داری
بهــت اعتماد داره
از دلتنگی هاش برات میگه
از دلتنگی هات براش میگی
آروم میشه
آروم میشی
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشهمطالب مرتبط با این پست: