معاوضه زمین 700 میلیونی با یک کوزه

 

معاوضه زمین 700 میلیونی با یک کوزه

 

از شیراز، بازپرس شعبه 12 دادگاه ناحیه 2 شیراز گفت:  مجرم با این ادعا که کوزه مربوط به دوران صفویه است از سادگی مالباخته سوء استفاده کرده و کوزه ای که بنا به گفته کارشناس عتیقه اخیرا در شیراز ساخته شده با زمین شاکی به قیمت 700 میلیون تومان معاوضه کرده است.

شجاع افزود:عتیقه فروش متقلب بلافاصله با شناسنامه فردی که اکنون مشخص شده  صاحب آن فوت کرده زمین را به فرد دیگری فروخته و از کشور خارج شده است.
گفتنی است، اکنون مال باختگان برای برگشت اموالشان دست به دامن قانون شده اند.
بازپرس شجاع به مردم توصیه کرد، فریب افراد چاپلوس که معمولا با ظاهری آراسته افراد را به دام می اندازند، نخورند و پیش از انجام هر کاری با افراد مطلع و کارشناس مشورت کنند تا دچار چنین فرجامی نشوند.
به گفته وی تلاش مقامات قضایی و مراجع انتظامی برای دستگیری مجرم ادامه دارد.
منبع:http://www.yjc.ir/

 

 مطالب مرتبط با این پست: