نحوه واردشدن به اینترنت

نحوه واردشدن به اینترنت

 

چيزي كه به آن احتياج داريد وسيله اي است كه با آن بتوانيد وارد اينترت شويد شما مي توانيد اين كار را از طريق يكي از اين سه راه انجام دهيد راحت ترين روش اين است كه شركت خود را وادار كنيد براي شما اين كار را بكند كه همچنين ارزان ترين راه نيز هست .

راه ديگر آن است كه شما يك ISDN براي خودتان اجاره كنيد كه البته به طرز شگف انگيزي سريع و نيز گران قيمت است و مي توانيد به طور دائم به يك نقطه ي دسترسي به اينترنت متصل باشيد در اين صورت شما ديگر نيازي به مودم نداريد اما به يك كار ISDN نياز داريد كه به محتويات رايانه شما اضافه شود يا مي توانيد از يك مودم براي اتصال به يك فراهم كننده ي سرويس اينترنت كه داراي نقطه ي دسترسي است استفاده كنيد هر راهي را كه انتخاب كنيد مجبوريد كه هزينه ي اجاره ي دسترسي به اينترنت رابپردازيد .

اجاره ي يك خط ISDN فقط هنگامي موجه است كه مشا وظيفه داشته باشيد .

دسترسي به اينترنت را براي خانواده ها هظيم تجاري فراهم آوريد و يا اگر خيال داريد عمر خود را در اينترنت سپري كنيد .

نقاط دسترسي به اينترنت نقاط دسترسي به اينترنت در تعداد دسترسي هايي كه مي توانند در يك زمان ايجاد كنند متفوتند و همچنين كارآيي آنها را كنترل ترافيك ورودي ها و خروجي ها با يكديگر متفاوت است .

POP به رايانه اي موبوط مي شود كه فراهم كننده دسترسي شما به اينترنت است و شما مي توانيد با آن تماس بگيريد و از آن طريق به اينترنت وارد شوديد اين يكي از واژه هاي كوچكي است كه شما بايد سعي در فهميدن آنها داشته باشيد چرا كه اين كلمه بخشي از فرهنگ لغت اينترنت است نقاط دسترسي بع اينترنت رايانه هايي هستند كه معمولاً خيلي قوي تر از رايامه ي شما بوده و يك نقطه ي ارتباط عمومي بين بخش هايي از يك شبكه محلي و شبكه هاي ديگر در محل هاي ديگر ايجاد مي كنند در سرتاسر دنيا هزاران نقطه ي دسترسي وجود دارد از يك نقطه ي كوچك وضعيت گرفته تا نقاط عظيم همه اين نقاط مي توانند از TCP / ip يك ضرورت مهم فن آوري است كه مانند تپش قلب اينترنت را حفظ مي كند و همهي جنبه هاي محاسبه و ارتباط را در كنار هم نگاه مي دارد .

به انداره ي كافي POP بگيريد : كاركردن با ك ارائه كننده ي سرويس اينترنت ( Isp ) كه نقاط حضور زياد يا يك شماره چند تايي ندارد اگر شما در شيراز زندگي مي كنيد و مشترك يك isp از كرج كه فقط دو تا pop دارد زيرا همه چيز كند و خسته كننده خواهد بود .

يك ISP چه جيزي را بايد فراهم كند .

يك ارائه كننده ي سرويس اينترنت داراي رايانه ها مردم ها و خطوط تلفن است افرادي را كه در استخدام دارد كه از رايانه سر در مي آورند ISP براي شما يك محدوده ي زماني ( عموماً بر پايه ماه ) براي دسترسي به اينمنابع تعريف مي كند و همچنين تعدادي نرم افزارهاي تنظيم رايگان نيز به شما مي دهد . دست كم ISP هاي خوب اين كارها را انجام مي دهند يك ارائه كننده ي سرويس خوب بايد دست كم دسترسي به اطلاعات را با سرعت 28800 PPS را فراهم كند رايانه ي شما و رايانه هاي ISP به وسيله ي خطوط تلفن با يكديگر صحبت مي كنند و هر كدام از يك مودم ، براي ارتباط پيام هاي بين خودشان استفاده مي كنند يك ضريب كابر به مودم ها در حدود 12 به يك حداقل چيزي است كه بايد به شما ارائه دهند در غير اين صورت شما زندگي خود را با سبز شدن علف زير پاي خودتان سپري خواهيد كرد و هر وقت مودم شما شماره POP را مي گيرد فقط صداي بوق اشغال را خواهيد شنيد اين هم دليل هم دليل ديگري است كه مردم فكر مي كنند اينترنت پرسد و صدا و كند است مثل خيلي چيزهاي ديگر اين مشكلات ناشي از فن آوري نيست بلكه نتيجه ي كمبود فن آوري است نقش ISP در پيكر بندي : پيكر بندي يا تنظيم نرم افزار ICP / IP به شكلي بالا كه براي رايانه ي شما قابل فهم باشد و تنظيم مودم و مشاره تلفن ISP از اصلي ترين كارها براي موفقيت آميز بودن ماجرا جويي شما در اينترنت است .

اگر شما يك رايانه ي آثاري يك Amiga يا يك acorn داريد انتخاب سرويس بسيار مهم است نرم افزارهاي اينترنت كه به درد اين ماشين ها بخورد خيلي زياد نيستند در واقع براي آنتكه بتوانيد از اين رايانه ها براي دسترسي به اينترنت استفاده كنيد ارائه دهنده ي سرويس شما بايد تقريباً به يك معجزه ي ديجيتالي دست بزند .

ارائه دهنده هاي سرويس هاي بين الملي علاوه بر ارائه كنندگان معمولي سرويس شركتهايي نيز هستند كه در عين حالي كه شما را به اينترنت وصل مي كنند سرويس ويژه اي نيز ارائه مي دهند آنها به خصوص براي دسترسي بين المللي بسيار مفيد هستند چون pop هاي بسياري دارند . كامپيوتر سرور AOL شناخته ترين سرويسهاي بين المللي كامپيوتر سرور AOL هستند سروسيهاي منطقه اي بيشتري نيز مثل شبكه ي مايكرو.سافت وجود دارند و ديگر شبكه هاي كوچكتري كه به گروهاي خيلي خاص سرويس مي دهند . هر ارائه كننده اي سرويس هزينه ماهيانه اي از شما مي گيرد وهمچنين ممكن است هزينه اي نيز بابت تنظيم سيستم از شما طلب كند ببينيد در قبال اين هزينه چه خواهيد گفت توجه داشته باشيد مدت مجاز شما براي استفاده از نقطه حضور محدود نباشد . همينطور اگر به سرويسهاي كامپيوتر سرور يا AOL احتياج نداريد ارائه كننده ي سرويس را انتخاب كنيد كه شما دسترسي نامحدود به شبكه با يك نرخ ثابت ماهيانه مي دهد . البته اگر ارائه دهنده هاي سرويس اين نوع سرويس اين نوع سرويس را به شما پيشنهاد مي دهند تعداد زيادي از ارائه كنندگان سرويس نرخ پيشنهادي دسترسي بسيارارزاني دارند اگر شما قصد نداريد فقط هر جمعه در ميان آن هم فقط ساعت 5/3 صبح حق دسترسي به اينترنت را داشته باشيد كه نرخ خها هم خيلي ارزاننيست همچنين بايد پشتيباني هاي ممكن را هم بررسي كنيم اگر شما مي توايند اطمينان داشته باشيد كه پس از يك تنظيم اوليه ديگر به مشكلي براي ورود به اينترت بر نخواهيد خورد ديگر براي پدرئداخت هزينه ي تنظيم كار درستي نيست .

اگر به ارائه دهنده ي سرويس پول مي دهيد بهتنظيم سيستم شما را به طور مستمر كنترل كند براي اين است كه او دسترسي شفاف و فارغ از نگراني اي براي شما فراهم كند البته پس از آن شما بايد در وابستگي طولاني به آن ارائه كننده ي سرويس به سر ببريد ولي متوانيد به راحتي به اين نتيجه برسيد كه پس از مدتي خودتان از عهده ي اين كار بر خواهيد آمد وقتي با دنياي جديدتان آشنا شديد ممكن است كه ديگر هيچ وقت به كمك احتياج پيدا نكنيد شما ارائه دهنده هاي سرويس يك دوره ي آزمايش رايگان را براي يكي دو ماه عرضه مي كنند .

منابع اينترنت آشنايي با منابع اينترنت قدم بعدي است آنها پروتكل هاي سيستم خاص زيادي هستند كه tcp / IP وظيفه انتقال دادنشان را دارد .

شبكه آرا هيچ گاه به عنوان يك ابزار به كار گرفته نشد بلكه به عنوان زمينه اي براي انجام ساير كارها مورد استفاده قرار خواهد گرفت وقتي طراحان ابزار و ادوات رايانه اي مطمئن شدند كه اساس اين شبكه به خوبي كار مي كند شروع به استفاده از شبكه براي چيزهاي ديگر كردند مثل فرستادن پيام ها از يك نقطه به نقطه ديگر اين ابتداي پست الكترونيكي بود كار ديگري كه آنها سعي در انجام آن داشتند استفاده از رايانه ها به عنوان شبيه ساز پايانه ها براي بعضي از دستگاههاي كنترل از راه دور بود . وارد شدن به اينترنت
چيزي كه به آن احتياج داريد وسيله اي است كه با آن بتوانيد وارد اينترت شويد شما مي توانيد اين كار را از طريق يكي از اين سه راه انجام دهيد راحت ترين روش اين است كه شركت خود را وادار كنيد براي شما اين كار را بكند كه همچنين ارزان ترين راه نيز هست .

راه ديگر آن است كه شما يك ISDN براي خودتان اجاره كنيد كه البته به طرز شگف انگيزي سريع و نيز گران قيمت است و مي توانيد به طور دائم به يك نقطه ي دسترسي به اينترنت متصل باشيد در اين صورت شما ديگر نيازي به مودم نداريد اما به يك كار ISDN نياز داريد كه به محتويات رايانه شما اضافه شود يا مي توانيد از يك مودم براي اتصال به يك فراهم كننده ي سرويس اينترنت كه داراي نقطه ي دسترسي است استفاده كنيد هر راهي را كه انتخاب كنيد مجبوريد كه هزينه ي اجاره ي دسترسي به اينترنت رابپردازيد .

اجاره ي يك خط ISDN فقط هنگامي موجه است كه مشا وظيفه داشته باشيد .

دسترسي به اينترنت را براي خانواده ها هظيم تجاري فراهم آوريد و يا اگر خيال داريد عمر خود را در اينترنت سپري كنيد .

نقاط دسترسي به اينترنت نقاط دسترسي به اينترنت در تعداد دسترسي هايي كه مي توانند در يك زمان ايجاد كنند متفوتند و همچنين كارآيي آنها را كنترل ترافيك ورودي ها و خروجي ها با يكديگر متفاوت است .

POP به رايانه اي موبوط مي شود كه فراهم كننده دسترسي شما به اينترنت است و شما مي توانيد با آن تماس بگيريد و از آن طريق به اينترنت وارد شوديد اين يكي از واژه هاي كوچكي است كه شما بايد سعي در فهميدن آنها داشته باشيد چرا كه اين كلمه بخشي از فرهنگ لغت اينترنت است نقاط دسترسي بع اينترنت رايانه هايي هستند كه معمولاً خيلي قوي تر از رايامه ي شما بوده و يك نقطه ي ارتباط عمومي بين بخش هايي از يك شبكه محلي و شبكه هاي ديگر در محل هاي ديگر ايجاد مي كنند در سرتاسر دنيا هزاران نقطه ي دسترسي وجود دارد از يك نقطه ي كوچك وضعيت گرفته تا نقاط عظيم همه اين نقاط مي توانند از TCP / ip يك ضرورت مهم فن آوري است كه مانند تپش قلب اينترنت را حفظ مي كند و همهي جنبه هاي محاسبه و ارتباط را در كنار هم نگاه مي دارد .

به انداره ي كافي POP بگيريد : كاركردن با ك ارائه كننده ي سرويس اينترنت ( Isp ) كه نقاط حضور زياد يا يك شماره چند تايي ندارد اگر شما در شيراز زندگي مي كنيد و مشترك يك isp از كرج كه فقط دو تا pop دارد زيرا همه چيز كند و خسته كننده خواهد بود .

يك ISP چه جيزي را بايد فراهم كند .

يك ارائه كننده ي سرويس اينترنت داراي رايانه ها مردم ها و خطوط تلفن است افرادي را كه در استخدام دارد كه از رايانه سر در مي آورند ISP براي شما يك محدوده ي زماني ( عموماً بر پايه ماه ) براي دسترسي به اينمنابع تعريف مي كند و همچنين تعدادي نرم افزارهاي تنظيم رايگان نيز به شما مي دهد . دست كم ISP هاي خوب اين كارها را انجام مي دهند يك ارائه كننده ي سرويس خوب بايد دست كم دسترسي به اطلاعات را با سرعت 28800 PPS را فراهم كند رايانه ي شما و رايانه هاي ISP به وسيله ي خطوط تلفن با يكديگر صحبت مي كنند و هر كدام از يك مودم ، براي ارتباط پيام هاي بين خودشان استفاده مي كنند يك ضريب كابر به مودم ها در حدود 12 به يك حداقل چيزي است كه بايد به شما ارائه دهند در غير اين صورت شما زندگي خود را با سبز شدن علف زير پاي خودتان سپري خواهيد كرد و هر وقت مودم شما شماره POP را مي گيرد فقط صداي بوق اشغال را خواهيد شنيد اين هم دليل هم دليل ديگري است كه مردم فكر مي كنند اينترنت پرسد و صدا و كند است مثل خيلي چيزهاي ديگر اين مشكلات ناشي از فن آوري نيست بلكه نتيجه ي كمبود فن آوري است نقش ISP در پيكر بندي : پيكر بندي يا تنظيم نرم افزار ICP / IP به شكلي بالا كه براي رايانه ي شما قابل فهم باشد و تنظيم مودم و مشاره تلفن ISP از اصلي ترين كارها براي موفقيت آميز بودن ماجرا جويي شما در اينترنت است .

اگر شما يك رايانه ي آثاري يك Amiga يا يك acorn داريد انتخاب سرويس بسيار مهم است نرم افزارهاي اينترنت كه به درد اين ماشين ها بخورد خيلي زياد نيستند در واقع براي آنتكه بتوانيد از اين رايانه ها براي دسترسي به اينترنت استفاده كنيد ارائه دهنده ي سرويس شما بايد تقريباً به يك معجزه ي ديجيتالي دست بزند .

ارائه دهنده هاي سرويس هاي بين الملي علاوه بر ارائه كنندگان معمولي سرويس شركتهايي نيز هستند كه در عين حالي كه شما را به اينترنت وصل مي كنند سرويس ويژه اي نيز ارائه مي دهند آنها به خصوص براي دسترسي بين المللي بسيار مفيد هستند چون pop هاي بسياري دارند . كامپيوتر سرور AOL شناخته ترين سرويسهاي بين المللي كامپيوتر سرور AOL هستند سروسيهاي منطقه اي بيشتري نيز مثل شبكه ي مايكرو.سافت وجود دارند و ديگر شبكه هاي كوچكتري كه به گروهاي خيلي خاص سرويس مي دهند . هر ارائه كننده اي سرويس هزينه ماهيانه اي از شما مي گيرد وهمچنين ممكن است هزينه اي نيز بابت تنظيم سيستم از شما طلب كند ببينيد در قبال اين هزينه چه خواهيد گفت توجه داشته باشيد مدت مجاز شما براي استفاده از نقطه حضور محدود نباشد . همينطور اگر به سرويسهاي كامپيوتر سرور يا AOL احتياج نداريد ارائه كننده ي سرويس را انتخاب كنيد كه شما دسترسي نامحدود به شبكه با يك نرخ ثابت ماهيانه مي دهد . البته اگر ارائه دهنده هاي سرويس اين نوع سرويس اين نوع سرويس را به شما پيشنهاد مي دهند تعداد زيادي از ارائه كنندگان سرويس نرخ پيشنهادي دسترسي بسيارارزاني دارند اگر شما قصد نداريد فقط هر جمعه در ميان آن هم فقط ساعت 5/3 صبح حق دسترسي به اينترنت را داشته باشيد كه نرخ خها هم خيلي ارزاننيست همچنين بايد پشتيباني هاي ممكن را هم بررسي كنيم اگر شما مي توايند اطمينان داشته باشيد كه پس از يك تنظيم اوليه ديگر به مشكلي براي ورود به اينترت بر نخواهيد خورد ديگر براي پدرئداخت هزينه ي تنظيم كار درستي نيست .

اگر به ارائه دهنده ي سرويس پول مي دهيد بهتنظيم سيستم شما را به طور مستمر كنترل كند براي اين است كه او دسترسي شفاف و فارغ از نگراني اي براي شما فراهم كند البته پس از آن شما بايد در وابستگي طولاني به آن ارائه كننده ي سرويس به سر ببريد ولي متوانيد به راحتي به اين نتيجه برسيد كه پس از مدتي خودتان از عهده ي اين كار بر خواهيد آمد وقتي با دنياي جديدتان آشنا شديد ممكن است كه ديگر هيچ وقت به كمك احتياج پيدا نكنيد شما ارائه دهنده هاي سرويس يك دوره ي آزمايش رايگان را براي يكي دو ماه عرضه مي كنند .

منابع اينترنت آشنايي با منابع اينترنت قدم بعدي است آنها پروتكل هاي سيستم خاص زيادي هستند كه tcp / IP وظيفه انتقال دادنشان را دارد .

شبكه آرا هيچ گاه به عنوان يك ابزار به كار گرفته نشد بلكه به عنوان زمينه اي براي انجام ساير كارها مورد استفاده قرار خواهد گرفت وقتي طراحان ابزار و ادوات رايانه اي مطمئن شدند كه اساس اين شبكه به خوبي كار مي كند شروع به استفاده از شبكه براي چيزهاي ديگر كردند مثل فرستادن پيام ها از يك نقطه به نقطه ديگر اين ابتداي پست الكترونيكي بود كار ديگري كه آنها سعي در انجام آن داشتند استفاده از رايانه ها به عنوان شبيه ساز پايانه ها براي بعضي از دستگاههاي كنترل از راه دور بود .مطالب مرتبط با این پست: