نکاتی در مورد پرورش قارچ دکمه ای!
بعد از هربار برداشت بایستی سطح بستر آبیاری گردد آبیاری به وسیله نازلهایی صورت میگیرد که آب را به صورت پودری می پاشند مقدار ابیاری هم بستگی به رطوبت خاک دارد
بعد از آبیاری باید شدت تهویه و هوادهی بیشتر شود تا قطرات آب روی سطح پین ها و قارچها خشک شود

اگر میوه قارچ آب آزاد زیادی جذب کند بافت قارچ آبکی شده و به اصطلاح قارچ لیچ می شود. این آب آزاد اضافی به طعم و بافت قارچ آسیب می زند و میوه قارچ مستعد برای حمله میکروارگانیسم های مهاجم می گردد و زمان نگهداری قارچ کاهش می یابد. در ضمن به دلیل ظهور آلودگی های میکروبی در سطح کلاهک قارچ لکه های قهوه ای پدید می آید


در زمستان به دلیل سرد بودن هوای محیط بیرون سالن کشـت قارچ
دفعات و میزان تهویه کاهش می یابد به همین دلیل باید از تعداد دفعات آبیاری کاسته شود. - آبیاری بیش از اندازه، دمای بالا و تهویه کم باعث پلاسیدگی قارچ و چروکیده شدن بافت میوه های قارچ می گردد
در صورتیکه آب در داخل بستر کشت قارچ بیش از حد مجاز باشد، در این حالت به دلیل رطوبت بالای بستر کشت قارچ اکسیژن بستر کشت کاهش یافته و ریسه های قارچ ضعیف می شوند و میزان باروری آنها کـاهش می یابد. در ضمن ژیل های قـارچ پهن شده و میوه ها بافت نازکی پیدا می کنند
برای پی بردن به اینکه آیا آبیاری بیش از حد بوده یا نه کافی است میوه قارچ را بین دو انگشت دست فشرد. در صورتیکه آب اضافی از آن چکید، آبیاری قارچ بیش از اندازه بوده است
در صورتیکه میوه ها ی قارچ  پلاسیده باشند ولی در صورت فشردن آبی از آنها نچکد، در این صورت پلاسیدگی ناشی از دمای بالای سالن کشت قارچ  است
در حالتی که قارچ ها پلاسیده باشند و ساقه های قارچ ها بیش از اندازه بلند شده باشند، در این صورت پلاسیدگی به دلیل عدم تهویه مناسب و افزایش غلظت Co2 در سالن کشت قارچ می باشد
اگر رطوبت بستر کشت قارچ سالن کمتر از حد مجاز باشد نیز علاوه بر خطر خشکی بستر، اغلب ریسه های قارچ غیربارور شده و میوه های قارچ کوچک می مانند، در حالیکه لبه های کلاهک باز شده و اسپور زیادی تولید می کنند. همچنین شک بودن سطح بستر باعث زرد شدن پین ها و عدم رشد آنها میشود
تهویه اتاق کشت قارچ  یکی از مهمترین عواملی است که کیفیت و میزان محصول قارچ را تضمین می کند. میزان تهویه سالن 3-1 بار کل هوای سالن در هر ساعت است که بسته به میزان باردهی سالن قارچ مشخص می گردد
در فصول سرد دقت شود تهویه در میان روز و به تعداد دفعات کمتری انجام شود تا دمای سالن قارچ افت زیادی پیدا نکند
افزایش دما باعث بلند شدن بیش از اندازه ساقه های قارچ می شود و همچنین به دلیل بالا بودن شدت تنفس قارچ ، Co2 بیشتری در محیط تولید و انباشته می شود
- بعد از برداشت میوه قارچ حتما" باید بقایای میوه قارچ را از روی بستر کشت جدا نمود
برای کنترل آفات بیماری ها ی قارچ سم پاشی فضای سالن بعد از چیـن اول و قبل از ظهور سرسنجاقی های قارچ  چین دوم(به اضطلاح بعد از فلش اول که ۷روز طول میکشد) باید انجام شود و از سموم با دوره ماندگاری کم باید استفاده کرد. در ضمن حدالامکان سم پاشی روی بستر کشت قارچ  و میوه ها ی قارچ نباید انجام شود
نکته: چنانچه آلودگی در سطح بستر مشاهده نکردید(مثل کپک سبز زیتونی) نیازی به سمپاشی نیست.چنانچه از کمپوست استاندارد و خاک پوششی پاستوریزه استفاده نمایید و شرایط بهداشتی را در سالن رعایت کنید هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد
 
در روزهای برداشت محصول رطوبت سالن کشت قارچ باید در حدود 85-95% باشد. و چند ساعت قبل برداشت اگر رطوبت سالن به حد 85-80% کاهش یابد، در این حالت کیفیت محصول قارچ  به میزان قابل توجهی تضمین شده و زمان نگهداری محصول قارچ افزایش می یابد


مطالب مرتبط با این پست: