ویژگی های جدید تلگرام

دو ویژگی جدید و کاربردی تلگرام

ویژگی های جدید تلگرام

 ویژگی جدید تلگرام

تلگرام در جدید ترین نسخه از نرم افزار خود تغییرات جدیدی در گروه ها اعمال کرده است. با این تغییرات شما میتوانید در گروه های خود تا ۱۰۰۰ عضو داشته باشید و همچنین افراد دیگری را ادمین کنید.

ادمین‌ها
در نسخه‌های قدیمی تلگرام، هر کسی می‌توانست نام و تصویر گروه را تغییر دهد. این قابلیت برای گروه‌های دوستانه مناسب بود. اما برای برقراری ارتباطی عظیم بین کاربران نیازمند تغییری در این مورد بود. با این کار، نظم بهتری در گروه‌ها وجود خواهد داشت.

از این پس، شما می‌توانید تعیین کنید که گروه شما از چه نوعی باشد. در حالت دوستانه (All Members are Admins)، تمام افراد گروه می‌توانند بر گروه مدیریت داشته باشند. اما اگر این قابلیت را غیر فعال کنید، می‌توانید ادمین‌های گروه را مشخص کنید.

گروه‌های بزرگ
همیشه در گروه‌های خوب، محدودیت ۲۰۰ نفری تعداد اعضای گروه یک مشکل بزرگ بوده‌ است. در نسخه جدید تلگرام، زمانی که تعداد افراد گروه شما به ۲۰۰ نفر برسد، می‌توانید آن را به گروه بزرگتر ارتقا دهید. با این کار، گروه شما قابلیت پشتیبانی ۱۰۰۰ نفر را خواهد داشت.

قابلیت‌های منحصر به فردی که این گروه‌ها پس از ارتقا خواهند داشت:

– افرادی که عضو گروه می‌شوند می‌توانند تمام پیام‌های قبلی را ببینند.

– پیام‌های حذف شده از تاریخچه پیام‌ها، از تاریخچه پیام‌های تمام افراد گروه حذف خواهند شد.

– اعضای عادی گروه فقط می‌توانند پیام‌های خودشان را حذف کنند.

– گروه‌های بزرگ به صورت پیش‌فرض در حالت بی‌صدا (Mute) قرار دارند.
مطالب مرتبط: