پیامک و اس ام اس عاشقانه جدید

پیامک و اس ام اس عاشقانه جدید

 

وقتی مـی گـویی حالَــت چگونه است،
حالَـــم خـوب می شـود

اس ام اس عاشقانه


مــــــن
بـلـد نیــستم
دوســتـت نـداشتـه بـاشـم
ســوادم
تـا دوسـت داشـتــنت
قــد مــیدهد


اس ام اس عاشقانه


غـم که نوشتن ندارد
نفوذ می کـند در استخوان هایت
جاسـوس می شود در قلبت
و آرام آرام از چـشم هایت می ریزد بیرون


اس ام اس عاشقانه


خـاص
.
.
ی چـیزایی هست ک تکراری نیس
مث خـنده های تو
مث چشـمای تو


اس ام اس عاشقانه


وقتی می گویـی حالَـت چگونه است
حالَـــم خوب مـی شود


اس ام اس عاشقانه


یک عمر با نِگات گفتـی: دوسـتت دارم
اما گوش نمی کردنـد چشم هام
بیشتر مواقـع پشت جمله ی عیبی نداره و مهم نیست
یه دل شـکسـته وجود داره


اس ام اس عاشقانه


دختر: من حـسودیم میشه موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن
پسر: حسودی نـکن عزیزم
دخـتر: چرا
پسر: چون تو چیـزی داری که اونا ندارن
دختر: چـی
پسر: قلـبم


اس ام اس عاشقانه


حواسـم را هر کجا که پرت می کنم
باز کنار تو می افــتد


اس ام اس عاشقانهمطالب مرتبط با این پست: