بد اخلاق نیستم!
فقط تمام خوش اخلاقیم را برای یک نفر کنار گذاشتم!!
.
.
.
.
.
.
که اونم معلوم نیست کدوم گوریه

---------------------------

تغییر چهره در توالت:

○_-
○_O
○_○

---------------------------  

ﻫﻤـــــــــﻪ ﭼﺸﺎﺗﻮﻧــــﻮ ﺑﺒﻨﺪﯾـــــﺪ ﯾﻪ ﺧﺒـــــﺮ ﺧﻮﺏﺑـــــﺪﻡ :
.
.
.
.
.
..
.
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- o.o -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
.
.
.
.
ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﭼﺸـــــﺎﺵ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﯿﮕـــــﻢ .

---------------------------  

ﻣﺎ 2 ﻫﻔﺘﺲ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻛﻨﻤﻮﻥ ﺧﺮﺍﺑﻪ!! ﻫﺮﺑﺎﺭ
ﻣﻴﺮﻳﻢ ﺣﻤﻮﻡ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶِ ﺁﺏ ﻳﺦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻴﻢ(((((((: |:

بهترین راه برای جذب جوانان به مسجد

.

 

 

.

 

.

 

 

.

 

 

وای فای رایگان با سرعت بالا (بدون محدودیت زمانی و حجمی) در مساجد است...

---------------------------

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﻥ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ

ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ ﮐﻪ :

ﺧﻮ ﻻﻣﺼﺐ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮ---------------------------

ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﭘﺴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ؟

 

.

.

.

.

.

.

ﭼﻮﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﻣﺮﺩ به ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻭ

ﻣﺮﺩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ

به ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﺮﺩﻩ

به ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ??

پسرا حالشو ببرین??

---------------------------

إ خدﺍیـــــــــــــــا ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻮ ﭘﺲﻣﯿﺪﻡ؟؟~_~

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺁﻫﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﮔﻨﺎﻩ؟ ﺣﻠﻪ آقاااااا

ردیفه

---------------------------

محبت را از آبشار بیاموز که خود سقوط کرد اما...
.
.
.
..
.
.
حالا اما شو نمیدونم !!!
ولی تو حالا بیاموز کاریت نباشه

---------------------------

هر کی بوده آشنا بوده چیست؟؟؟
.
.
.
.
.
.
دیالوگ ایرانیان در مواجهه با خانه دزد زده شده!!

---------------------------

تو رو با هچ گوهی عوض نمیکنم”جمله ی عاشقانه مگس به نامزدش”

---------------------------

ولم کن تا ولت کنم!!! . . . . جمله ای استراتژیک در زمان دعواهای بچگی!!

---------------------------

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻨﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ...
ﺍﺻﻦ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻧﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭﺍﺳﻢ...
ﻣﮕﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻪ !" ؟! ؟ ! ؟! ؟! ؟
نه..!
ﺧﺐ ﭘﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻮ ﺗﻠﻮﺯﯾﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ
'' ﺑﺎﺳﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻦ !!!!

---------------------------

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

این نردبون ترقیه.ازش نمیرن پایین میرن بالا

---------------------------

انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه نمیکنند چون از بزرگی امروزشان فردایی کوچکتر خواهند ساخت..»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منم نفهمیدم!

ولی خیلی با کلاس بود گفتم براتون بذارم

---------------------------

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﻋﻤﺎﻟﺶ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ |:

---------------------------

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ پرتغال ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩﻣﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ پرتغال ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻣﺶ..
والااااا. شما باید از همه چی سر دربیارید مگه !!!

---------------------------

تو زمانی زندگی میکنیم که غذا قبل از اینکه بره تو معده ...
.
.
.
.
میره تو اینستاگرام :|

---------------------------

ﺮﮎ ﻭﺍﻳﺒﺮ , ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ , ﻻﻳﻦ ، ﺗﺎﻧﮕﻮ … ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺧﻤﺎﺭﻱ

ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ۱۰۰ % ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ

ﮐﺎﻣﻼً ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ

ﻭ ﺑﺪوﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ

ﺑﺎ ﮔوﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﮐﻴﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻏﻮﺵ ﮔﺮﻡ خانواده

ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﺪ.

فردا دیر است همین امروز.

أقدام کنید

 

منبع : وبلاگ اس ام اس و خندهمطالب مرتبط با این پست: