قبلا از کسی خوشت می اومد باس آمار درمی آوردی مجرده یا متاهل
ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باس بری تحقیق کنی ببینی دخدره یا پسر

 

خودکشی مال خارجیاست.....
ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم

 

من تو بهشت برم حوری ها میگن بیا دوست معمولی باشیم

 

 بقیه در ادامه ی مطلب

قبلا از کسی خوشت می اومد باس آمار درمی آوردی مجرده یا متاهل
ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باس بری تحقیق کنی ببینی دخدره یا پسر

 

خودکشی مال خارجیاست.....
ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم

 

من تو بهشت برم حوری ها میگن بیا دوست معمولی باشیم

 

 

 


مورد داشتیم تو خواستگاری پدره دختره از پسره پرسیده:
شغلت چیه؟
پسره گفته: وکیلم
دختره از تو آشپزخونه داد زده؛
با اجازه پدرومادرم بعله!!!
.
.
.
.
.
نخند، درک کن، شوهر گیر نمیاد

 

 

تو امتحان راهنمایی رانندگی سرهنگه به دخدره گفت روشن کن برو عقب
.
.
.
.
.
.


دختره روشن کرد
رفت صندلی عقب نشست :|
چرا می خندی دختر حرف گوش کنیه دیگه

 

 

 

به دختره میگم "زر گر " رو با کدوم "ز" مینویسن؟
میگه با "ز" یه نقطه!!!
من 
ز 
ض 
ظ  
ذ 
نخند، دختره دیگه!!!! اصن واسه همینه که دوس داشتنیه... :)))

 

 

 

طرز صدا کردن مامانم زمانی که غذا امادست؟
تخم مرغ:عزیزم الهی مادر فدات بیا غدا حاضره :| |:
کوکو:عزیزم غذا امادست
خورشت:بیا دیگه غذا یخ کرد
مرغ:ما الان میخوریم جمع میکنیم اومدی اومدی ...
کباب:اصن صدا نمیکنه بعد میگه هرچی صدا کردیم نیومدی
پیتزا:اونم دیگه احتیاج ب صدا کردن نیست
چون وقتی من خونه نیستم میخورن :||||||

 

ﺁﻳـﺎ ﻣـﻴـﺪﺍﻧـﺴـﺘـﻴـﺪ ﭘـﻨـﮕـﻮﺋﻦِ ﻧـﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮِ
ﺧﻮﺩ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫَﺮﮔِﺰ ﻫَﻤﺴَﺮِ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝِ ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ؟؟ !!
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﺳﮑﻮﻟﻪ ﺩﯾﮕﻪ، ﻧﺪﯾﺪﯾﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ
ﻣﯿﺮﻩ؟ !!

 

 

دختره داشت اخبار مذاکرات رو میدید ....
مامانش میگه دخترم چه خبر ؟
دختره میگه هیچی اشتون همون کت قبلی تنشه ...
کفشاشم خیلی زشته!!!
.
عمق برداشت سیاسی از اخبار رو حال کردی!!!
:-)) ))

 

مورد داشتیم اسید پاشیدن به صورت دختره ولی هیچیش نشده!
لامصب آرایش نیس ، ایزوگام دلیجانه ، نم پس نمیده !!!

 

 

ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
..
.
.
ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻋﮑﺲ
ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ !! مطلب سنگین بود 10 دقیقه هوا خوری

 

 

 

مورد ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺟﻠﻮﺗﻦ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺍﻻ ﺩﻭﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻡ ﻫﺴﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮ|:
.
..
.
ﻧﺨﻨﺪﯾﻦ ﺧﺐ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻥ ﺷﻮﻫﺮ نیست اقا :|
مطالب مرتبط: