close
تبلیغات در اینترنت
زناشویی

مجله ی سرگرمی و تفریحی
زناشویی

ترفند مجذوب کردن

11 / 06 / 1397

ترفند مجذوب کردن

شیفتگی و عاشقی یک نوع وابستگی است.  بنابراین برای اینکه فردی را شیفته خود سازید، بکوشید نیازهای احساسی و معنوی وی را برآورده سازید، تا وی را وابسته خویش کنید.