موزه هنرهای سه بعدی در فیلپین + تصاویر

موزه هنر های 3بعدی در فیلیپین اجازه می دهد تا شما بخشی از این هنر سه بعدی باشید. اکثر موزه ها دوست ندارند بازدید کنندگان، از محیط موزه عکس بگیرند.اما این در مورد موزه هنر در جزیره مانیل، فیلیپین صادق نیست و در اینجا بازدید کنندگان را تشویق به تعامل با تکه های هنری و نقش بازی کردن به عنوان جزئی از خود اثر هنری می کنند.

بلیث کامبایا، دبیر این موزه،می گوید شعارموزه چنین است "نقاشی های هنری کامل نیستند اگر شما با آنها نباشید و با آنها عکس نگیرید.