جوک های جدید و خنده دار (سری اول)

سری اول از جوک های خنده دار و باحال رو برای شما در ادامه ی همین پست آماده کردیم.امیدواریم مورد پسندتان واقع شود.

پدرم پاکت سیگار وینستون رو تو جیبم دید،اومد جلو
زارت زد زیر گوشم

گفت من با این سنم بهمن میکشم تو
که نون خور منی پول وینستون رو ازکجا میاری؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

معلم از شاگردش ميپرسه واسه چي اينقدر دير رسيدي؟ 😡😡

شاگرد: به خاطر تابلو راهنمايي رانندگي!

معلم: مگه چه علامتي روش بود؟
 


شاگرد: به مدرسه نزديک ميشويد، آهسته🚷 حرکت کنيد!😂😂😂😂

خلاقیتش نابووودم کرد...😳😳😆

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت: آنقدر خسته ام که نگو...


بزرگ فرمود: باشه نمیگم 😐

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ😊ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ !😎
ﻓﻌﻼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﭼﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ😐😂😂

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﮔﺪﺍﯼ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻤﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩﻡ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ


ﮔﺪﺍﻫﻪ ﯾﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻬﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺍﺩ

"ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁشپزی ﮐﻨﯿﻢ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻼﻣﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﺯ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻫﻨﺪ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺗﻮ ﻫﻨﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﻦ، ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻥ
.
.
.
ﯾﻬﻮ ﻻﻣﺼـــﺐ ﻭﺳﻂ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ :
ﺁﺭﻩ ﻫﻨﺪﯾﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺘﺸﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﭘﺮﺳﺘﻦ😂

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مورد داشتیم
.
.
.
.
.
.
.

یارو میخواسته دست اندازو رد کنه هول شده واسه دست انداز بوق زده بره کنار'
دست انداز از خنده صاف شده😂😂

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شخصی به قصد تحقیر کردن مورچه ای آن را با انگشت فشار داد...

⭕️  ⭕️

مورچه خندید و گفت: ای انسان مغرور نباش!!
که تو در قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی...
.
.
.
.
.
.
.
.
مرد پوزخندی زد گفت : من بودایی هستم و مرده ی من سوزانده میشود!!
و مورچه را له کرد!
.
.
.
.
.
و گند زد به داستان آموزنده ما! 😂😡😜😊


_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بابام زیاد کامپیوترش خوب نیست زنگ زده میگه این آهنگای شجریان کجای کامپیوتره؟!

گفتم بابا مای کامپیوترو باز کن یه درایو هست به اسم E بابام گفت خوب دیدم..

گفتم خب برین توش..

گفت میرینم تو هفت جد و آبادت
توله سـگ مـگه مـن باهات شـوخی دارم 😐
نیست که پدرهای سرزمینمان خیلی تلاش زیادی میکنن در روز برا همین عصبی هس
.                                                           😂😂😂

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گردآوری :همه چیز

مطالب مرتبط