فیلم رکوردشکنی سنگ نوردی سرعت توسط بانوی محجبه

ر آخرین مرحله جام جهانی سنگنوردی ماده سرعت که در کشور چین برگزار شد ورزشکار مسلمان اندونزیای با ثبت زمان 6:99 صدم ثانیه موفق شد رکورد جدیدی به نام خود ثبت کند.

کورد قبلی این ماده با زمان ۷:۱۰ صدم ثانیه در اختیار Tiling song از کشور چین بود که Sari agustina از کشور اندونزی موفق به جابجایی این رکورد شد.

 

 
مطالب مرتبط: