close
تبلیغات در اینترنت
خواب
خوابیدن با موهای خیس خطرناک است

هرگز با موی خیس نخوابید، خطرناک است!

با موی خیس نخوابید، خطرناک است

خوابیدن با موهای خیس خطرناک است

 

خوابیدن با موی  خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت هایی است که برخی خانم ها دارند

 

خوابیدن با موی  خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت هایی است که برخی خانم ها دارند. اگر شما هم اینگونه هستید بهتر است این عادت بد و مضر را ترک کنید. خوابیدن با موی خیس به سه دلیل بزرگ خطرناک است.


به سه دلیل توصیه می شود  که حتما موهای خود را خشک کنید و بخوابید و به هیچ وجه با موهای مرطوب یا خیس نخوابید.