close
تبلیغات در اینترنت
قوانین ترمودینامیک

مجله ی سرگرمی و تفریحی
قانون چهارم ترمودینامیک را قانون صفرم نامگذاری کردند   چارلز پرسی اسنو، دانشمند و نویسنده انگلیسی یک راه جالب برای یادآوردی آسان  این سه قانون پیشنهاد کرده است. او میگوید قوانین میتوانند به شکل زیر تفسیر شوند: ۱- شما نمی توانید برنده شوید(شما نمی توانید چیزی برای هیچی بدست آورید چون ماده و انرژی حفظ می شود) ۲- شما حتی نمی توانید ببازید(شما نمی توانید به حالت مشابه قبلی خود برگردید چون آنتروپی-بی نظمی-همیشه در حال افزایش است) ۳- شما نمی توانید از این بازی خارج شوید(چون حالت صفر مطلق هیچ…

درباره قوانین ترمودینامیک

26 / 06 / 1396

درباره قوانین ترمودینامیک

ترمودینامیک به معنای مطالعه درباره انرژی، تبدیل انرژی به حالت های گوناگون و توانایی انرژی برای انجام کار است. در ابتدا سه قانون ترمودینامیک تدوین شد ولی به نظر قانون چهارمی هم وجود دارد که قانون صفرم (zeroth law) نام دارد زیرا قانون یک و دو و سه جایگاه خود را داشتند و مثل این قانون بنیادی نبودنlaws-thermodynamicsد.


ادامه مطلب