مجموعه ای از جوک های خنده دار

مجموعه ای از جوک های خنده دار

جوک های خنده دار بهمن ماه 97

مجموعه ای از جوک های خنده دار را برای شما آماده کردیم در ادامه مطلب مشاهده کنید.

(ﺍﺯ یارو می پرسن:
ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻭ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﺸ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯﻭ ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻣﻮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯾﻢ؟

یارو ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
شما ﺍﮔﻪ ﻭﺿﻮﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪ،وایسا ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ)

ادامه مطلب
دانلود رمان بوف کور

لینک دانلود رمان بوف کوراثر صادق هدایت با لینک مستقیم در ادامه ی مطلب برای شما مخاطبان عزیز قرار دادیم.

  • چهارشنبه 24 مرداد 1397
ادامه مطلب
کورش , پادشاه بزرگ هخامنش

قبل از كورش بزرگ سه پادشاه هخامنشي حكمراني كردند و كورش كه در غرب معروف به سيروس است كورش دوم است كه باب جديدي در تاريخ عالم باز كرد

بلاشك كورش از نوابغ روزگار است و نظرش بلندتر از آن بوده كه به جهانگيري اكتفا كند بلكه خواسته در عالم اساس تمدن جديدي نهد تا كليه اقوام از زير بار ظلم و ستم نجات يافته در كمال آزادي و آسايش زندگي كنند

از اين سبب است كه ملل قديم او را نجات دهنده ناميدند

اوضاع داخلي ماد موجب شد كه كورش بر عليه آستياك (رهبر ماد) قيام كند. لشكر پادشاه ماد در جنگ پاسارگاد مغلوب شده و در پي اين قضيه سپاهيان استياك بر او شوريده و وي را تسليم كورش كردند و كورش نسبت به او اذيت و آزار روا نداشت

شكست آستياك و پيشرفت قوم پارس پادشاه ليدي را در انديشه انداخت و قصد جنگ با كورش نمود بنابراين با متحدين مصري و يوناني خود وارد مذاكره شد اما كورش به او مهلت نداد و با لشكر خود وارد سارد شد.

  • یکشنبه 09 آذر 1393
ادامه مطلب